Kvalitet & miljö

KVALITET & MILJÖ

Vårt miljö- och kvalitetsarbete bygger på Installatörernas rekommendationer och är i enlighet med ISO 9001(kvalitet) och ISO 14001(miljö).


Kvalitetspolicy:

"I samspråk med våra uppdragsgivare och kunder uppfyller vi i vår verksamhet alla
deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder."


För att leva upp till vår kvalitetspolicy ska vi:Miljöpolicy:

"Lufttema AB, med samtliga medarbetare skall följa aktuella miljölagar, ständigt
förbättra och sätta nya miljömål samt sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot
miljövänligare alternativ."


För att leva upp till vår miljöpolicy ska vi: