Om Lufttema

OM LUFTTEMA

Lufttema startades 1986 och har sedan dess haft en stark och positiv utveckling med en sammansvetsad personal med bredd och ett välorganiserat arbetssätt som skapar trygghet för våra kunder. Vi har ett stort kunnande inom all typ av luftbehandling innefattande värme, kyla, renzon etc. Våra huvudsakliga åtaganden är:


Vi ser oss som en rådgivande entreprenör som är ditt verkliga stöd som köpare. Vi ger dig vad du önskar, men har alltid ett förhållningssätt där vi kommer med de tekniska lösningar och förslag som vi tror fungerar bäst såväl ekonomiskt, tekniskt som praktiskt. Givetvis med största möjliga effektivitet och med minsta möjliga energiförbrukning och belastning på miljön.Vi väljer självklart leverantörer som delar vår ambition angående hög kvalitet och samverkan.


Lufttema är ett flexibelt företag och våra projektledare och montörer kan ge dig som kund en  hög och snabb servicenivå. Vi är ett företag som har ett stort engagemang med vilja och kunskaper att lösa situationer på plats och vår egen verkstad hjälper oss ytterligare.


Vi på Lufttema arbetar målmedvetet i gruppen med frågor kring attityd, samarbete och delaktighet. Vi tror helt enkelt att utveckling av individerna och oss som team, innebär att vi mår bättre, har roligare tillsammans och naturligtvis levererar bättre.


Vår specialitet är att ta totalansvar över ett helt byggprojekt i de fall där installationerna är en stor del av uppdraget.


Service och injustering är självklara delar av verksamheten. När vi har installerat anläggningar erbjuder vi oss att ta hand om drift och underhåll via olika serviceavtal. Vi erbjuder även skräddarsydda serviceavtal på befintliga anläggningar.